top of page

VIKTHARMONI

På Fryksända Kliniken lägger vi stor vikt vid en omfattande och stödjande uppföljning efter överviktsoperationer, för att främja långsiktiga och hållbara hälsomål. Vi förstår att effektiv hantering av obesitas, en kronisk sjukdom, kräver en noggrann och multidisciplinär strategi. Med vårt stöd ska du uppnå en djupare förståelse och harmoni med din kropp - vi kaller det "ViktHarmoni". Genom att lära dig att lyssna på och samarbeta med din kropp, kan du uppleva en mer framgångsrik återhämtning. Vi strävar efter att stödja dig i ditt arbete för att bli "kompis" med din kropp och förstå dess signaler. Vårt engagerade team är med dig på varje steg av din resa. Därför arbetar vi tillsammans för att stödja dina behandlingsresultat och hjälpa dig på din väg mot en hållbar och hälsosam livsstil. En central del av vår uppföljningsprocess är läkarkonsultationer minst en gång om året. Dessa möten är essentiella för att kontinuerligt utvärdera ditt tillstånd, ta itu med eventuella utmaningar och justera din behandlingsplan för att stödja de bästa möjliga resultaten.  Dietistcoachning är också en viktig del av vår vård. Efter din operation förändras dina näringsbehov avsevärt. Våra erfarna dietister arbetar tillsammans med dig för att anpassa din kost och etablera hälsosamma matvanor, vilket är avgörande för din hälsa och ditt välbefinnande på lång sikt. Vi använder Virtual Care Suite, en avancerad digital plattform, för att ge detaljerad och kontinuerlig uppföljning av din hälsostatus. Detta innovativa verktyg möjliggör en skräddarsydd vårdplan baserad på uppdaterad information om dina hälsoparametrar. Regelbunden provtagning är en ytterligare viktig del av vår uppföljning. Dessa tester hjälper oss att identifiera och hantera eventuella näringsbrister som ofta uppstår efter överviktskirurgi. Vi ser till att du får nödvändiga näringstillskott för att förebygga brister och stödja en positiv återhämtning.

Läkarkonsultation

Konsultera en läkare som är erfaren med behandling av patienter som har genomgått gastric bypass eller gastric sleeve

Dietist rådgivning

Dietist rådgivning efter gastric bypass eller gastric sleeve

Virtual Care Suite

Vi följer dina resultat på distans med hjälp ab Virtual Care Suite

Prover och tillskott

iStock-1300335315.jEfter gastric bypass eller gastric sleeve borde blodprover tas minst 1 gång om året.pg

Vanliga frågor

Frågor kring uppföljning efter gastric bypass eller gastric sleeve
bottom of page