top of page

LÄKEMEDEL MOT ÖVERVIKT
                                                                                                             

BY FRYKSÄNDA KLINIKEN

Genom de senaste åren har flera läkemedel utvecklats som är effektiva mot övervikt. Deras verkningsmekanism beror på en ökad mättnadskänsla som är kopplad till olika faktorer:

 

 • Fördröjd tömning av magsäcken

 • Nedsatt rörlighet av tunntarmen

 • Ökad insulinproduktion i bukspottkörteln

 • Nedsatt produktion av socker i levern

 • Ökad mättnadskänsla centralt, dvs i hjärnan

Läkemedlen används antingen som spruta eller i tablettform. Vikteffekten är varierande och beror på många faktorer. Att ha en regelbunden uppföljning och coachning av en dietist är essentiell. Därav erbjuder vi denna behandling enbart i kombination med en kontinuerlig dietistrådgivning.

Fördelar med dietist-coachning:

 • Att etablera sunda och regelbundna måltidsrutiner

 • Lättare att hantera eventuella biverkningar av läkemedelsbehandlingen

 • Bättre viktresultat jämfört med enbart receptförskrivning

 • Regelbunden uppföljning är en morot att jobba stenhårt på sina mål.

 

När kan en läkemedelsbehandling vara aktuell:

 

 • Du har ett BMI över 27 och minst en överviktsrelaterad sjukdom som t.ex. pre-diabetes (ett förstadium av diabetes), diabetes, högt blodtryck, höga blodfettvärden, sömnapné, ledvärk, PCOS

 • Alternativt vid ett BMI över 30

 • Övervikt som bl. a. beror på ett ständigt sötsug

 • Som en "bridge to surgery", alltså i väntan på en viktreducerande operation eller ett annat ingrepp som kräver viktminskning, t.ex. en höft- eller ryggoperation.

 • Även vid viktuppgång efter en gastric bypass operation eller en gastric sleeve operation har läkemedel visat sig vara effektiva. 

 • Så kallad post-prandial hypoglykemi: Bakom begreppet döljer sig ett fenomen som en del patienter upplever efter tidigare överviktskirurgi: Någon timme efter måltiden uppstår ett blodsockerfall som yttrar sig i form av yrsel, obehag, svimningskänsla, skakningar och kallsvettningar. Dessa besvär kan i sin tur leda till ändrade matvanor, mer frekvent intag av sötsaker och successiv viktuppgång. 

Priset för en sådan behandling är 5900 SEK under första året. Kostnad för läkemedel tillkommer i vanliga fall. Sammantaget är priset per dygn ca: 50 SEK.

Under vilka förutsättningar kan läkemedlet skrivas ut med förmån:

 • Du har diabetes. Metformin har givit otillräcklig effekt eller lett till biverkningar t.ex. buksmärta.

 • Som en tilläggsbehandling vid diabetes, när blodsockervärden inte är optimala.

 • Vid blodsockersvängningar efter överviktsoperation, både gastric bypass eller gastric sleeve. Läkemedlet bidrar till att jämna ut blodsockernivån.

 

Vill du veta mer om för- och nackdelar med en läkemedelsbehandling? Boka en tid för "Läkarkonsultation Obesitas". Priset för en konsultation är 1300 SEK. Om en behandling av obesitas påbörjas hos oss, ingår denna konsultation. 

bottom of page