LÄKEMEDEL MOT ÖVERVIKT

Genom de senaste åren har flera läkemedel utvecklats som är effektiva mot övervikt. Deras verkningsmekanism beror på en ökad mättnadskänsla. Läkemedlen används antingen som spruta eller i tablettform. Vikteffekten är varierande och beror på många faktorer. Att ha en regelbunden uppföljning och coachning av en dietist är essentiell. Därav erbjuder vi denna behandling enbart i kombination med en kontinuerlig dietistrådgivning.

 

Läkemedelsbehandling kan vara aktuell som en "bridge to surgery", alltså i väntan på en viktreducerande operation eller ett annat ingrepp som kräver viktminskning, t.ex. en höft- eller ryggoperation. Även vid viktuppgång efter en gastric bypass operation eller en gastric sleeve operation har läkemedel visat sig vara effektiva. 

Priset för en sådan behandling är 5900 SEK per år. Kostnad för läkemedel tillkommer. Sammantagit är priset per dygn ca: 50 SEK.

 

Vill du veta mer och för- och nackdelar med en läkemedelsbehandling? Boka en tid hos oss.