top of page

LÄKEMEDEL MOT ÖVERVIKT

Pampas Grass_edited_edited.jpg

Genom de senaste åren har flera läkemedel mot övervikt utvecklats. Deras verkningsmekanism beror på en ökad mättnadskänsla som är kopplad till olika faktorer.

Läkemedel mot övervikt på Fryksända Kliniken
Läkemedel mot obesitas på Fryksända Kliniken
Läkemedel mot fetma på Fryksända Kliniken
Läkemedel mot övervikt på Fryksända Kliniken

Fördröjd tömning av magsäcken.

Långsammare passage genom tunntarmen.

Ökad insulinproduktion i bukspottkörteln.

Minskad sockerproduktion i levern.

Ökad mättnadskänsla i hjärnan.

Läkemedel mot övervikt på Fryksända Kliniken

GLP1-LÄKEMEDEL

ANVÄNDS SOM 

spruta eller tablett

#SlutaDömaMig
GLP1 läkemedel - enkelt att justera

Effekten vid behandling med läkemedel mot övervikt är varierande och beror på många faktorer. Att ha en regelbunden uppföljning och coachning av en dietist är essentiell. Därav erbjuder vi denna behandling enbart i kombination med en kontinuerlig dietistrådgivning.

Din specialist inom behandling av övervikt och obesitas:

Dr. Stephan Axer.

"För 10 år sedan drömde vi om att kunna erbjuda en icke-kirurgisk överviktsbehandling. Nu finns moderna läkemedel mot övervikt som har visat sig vara effektiva i olika lägen:

- Du ska genomgå ett kirurgiskt eller ortopediskt ingrepp och har fått ett specifikt viktmål?

- Efter en tidigare överviktsoperation pekar viktkurvan uppåt och du vill sätta stopp för denna trend?

- Du besväras av svängande blodsockervärden efter en gastric bypass?

Låt oss prata om ditt behov och dina förutsättningar. "
 

Behandling av övervikt och obesitas
Läkemedel mot övervikt skyddar hjärtat.

PRIS

Exempel 1:

6900 SEK under första året

inkl. läkarkonsultation,

receptförskrivningar,

minst 5 dietistbesök,

24/7 service via telefon eller mejl

700 SEK (som option)

Virtual Care Suite - din digitala body-composition-våg

Optimera uppföljningen genom regelbundna mätningar av kroppens sammansättning.

Exempel 2:

695 SEK per månad eller 1950 SEK per kvartal

inkl. läkarkonsultation,

receptförskrivningar,

minst 5 dietistbesök,

24/7 service via telefon eller mejl,

Virtual Care Suite - din digitala body-composition-våg

Läkemedel mot övervikt

När är en behandling aktuell?

BMI över 27 och minst en överviktsrelaterad sjukdom som t.ex. pre-diabetes (ett förstadium av diabetes), diabetes, högt blodtryck, höga blodfettvärden, sömnapné, ledvärk, PCOS

Alternativt ett BMI över 30

 

Vanliga frågor

iStock-1481660593.jpg

Allt om behandlingsprocessen

Fakta om läkemedel

Våra tjänster - ditt stöd

bottom of page