top of page

Integritetspolicy

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

 

Senast uppdaterad: 2021-05-21

 

Personuppgiftsansvarig

Fryksända Kliniken AB, org. Nr 559269-5075, Röbjörkeby 39, 685 92 Torsby, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.

 

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

 

Informationsinsamling och användning

Vid besök av våra webbplatser kan information samlas in från användaren. Fryksända Kliniken AB behandlar endast personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla fungerande webbplatser, och för att kunna hantera webbplatsernas innehåll och tjänster.

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Vid kontakter angående eventuella problem efter en behandling eller utredning.

  • Vid korrespondens om frågor och övrig information

  • Vid utskick om erbjudanden i form av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick 

  • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.

  • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida

  • Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

 

Logginformation

Då en av våra webbplatser besöks samlas automatiskt standardiserad logginformation in från användarens dator. Det handlar t.ex. om information gällande webbläsare och version som används, internetleverantör, IP-adress och datum och tid för åtkomst.

Dessa uppgifter ger möjlighet att tillhandahålla, vidareutveckla och förbättra våra webbplatser. Fryksända Kliniken AB kommer definitivt inte att försöka ta reda på användarens identitet eller att koppla ihop data med annan typ av personlig identifierbar information från annan källa för att identifiera användaren. Samtliga uppgifter som lagras i loggfiler raderas regelbundet. Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till att uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

 

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Fryksända Kliniken AB använder cookies för att göra våra webbplatser mer användarvänliga. Dessutom används cookies för analys av användning av webbplatserna används, exempelvis frekvens av sidvisningar. Syftet är att förbättra kvaliteten på våra webbplatser och att anpassa webbplatsernas innehåll.

Cookies kan även användas för insamling av uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som IP-adress och information kopplad till IP-adressen. Inga personuppgifter som är direkt hänförliga till användaren samlas in.

Så kallade temporära cookies raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare. Alternativt lagras cookies på användarens dator vilket underlättar framtida besök på webbplatsen, så kallade permanenta cookies. Även permanenta cookies tas bort automatiskt efter en viss tid. Inställningar i webbläsaren kan ändras och därmed inaktivera eller begränsa överföring av cookies. Sparade cookies kan när som helst raderas. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies är inaktiverade kan det eventuellt finnas specifika funktioner på webbplatsen som inte kan användas fullt ut. På Fryksända Klinikens webbplatser informeras användaren om användning av cookies. I informationen framgår också hur lagring av cookies kan förhindras i webbläsarens inställningar.

Kontaktformulär och e-postkontakt

Då en användare kontaktar Fryksända Kliniken med en synpunkt, en frågeställning och förfrågan via kontaktformulär på våra webbplatser kan användaren behöva delge oss med personuppgifter (exempelvis kontaktuppgifter). Fryksända Kliniken kommer använda dessa personuppgifter för att kunna besvara och hantera synpunkter, frågeställningar och förfrågningar, och för att ha möjlighet att hantera vidare korrespondens. När användaren tar kontakt med Fryksända Kliniken med generella frågeställningar via e-post, behandlas personuppgifter som användaren tillhandahåller via e-post. Samtliga personuppgifterna används enbart för att behandla just den korrespondensen. Så snart de inte längre är nödvändiga raderas dessa.

Information och nyhetsbrev

Vi kan komma att efterfråga personuppgifter från användaren vid tillhandahållande av information och nyhetsbrev. Då en användare önskar prenumerera på information och nyhetsbrev så efterfrågar vi kontaktuppgifter. Vi kommer endast att använda kontaktuppgifterna för att skicka efterfrågad information. Personuppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen.

 

Beställningar och bokningar

Vi kan komma att efterfråga personuppgifter från användaren i olika beställningsformulär. Användaren måste i dessa fall tillhandahålla personuppgifter (så som namn, adress, e-postadress och telefonnummer). Dessa personuppgifter används endast för att fullgöra beställningar eller bokningar. Om Fryksända Kliniken har ett problem att hantera en beställning eller en bokning kan tillhandahållna kontaktuppgifter användas för att kontakta websidans användare. Personuppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för hantering av beställningar eller bokningar.

 

Analysverktyg

Fryksända Kliniken använder Google Analytics för att kunna följa användarnas aktiviteter på företagets webbplatser. Google Analytics är ett webbanalysverktyg från Google Inc. ("Google"). Cookies används som kan följa användarens inställningar vid besök på Fryksända Klinikens webbplatser. Den genererade informationen (inklusive IP-adress) blir anonymiserad som standard vilket utesluter en personlig referens. Informationen som genereras av dessa cookies överförs vanligtvis till och lagras av Google på servrar i USA. Som användare har man möjlighet att inaktivera cookies i inställningarna av sin webbläsare.

Denna information används av Google för att utvärdera användningen av webbplatserna, för att sammanställa rapporter om användarnas aktivitet på Fryksända Klinikens webbplatser och för slutligen tillhandahålla andra tjänster med anknytning till användningen av Fryksända Klinikens webbplatser. Denna information används dock enbart för statistiska ändamål.

Tredjepartstjänster

Fryksända Kliniken samarbetar under vissa omständigheter med tredje parter för att tillhandahålla tjänsterna beskrivna i denna policy. Personuppgifter som är nödvändiga för att dessa ska tillhandahålla tjänsterna delges då.

 

Externa länkar

Fryksända Klinikens webbplatser innehåller eventuellt länkar till andra organisationers webbplatser. Fryksända Kliniken ansvarar inte för integritetspolicy och hantering av personuppgifter på andra organisationers webbplatser.

 

Ändring av vår nätintegritetspolicy

Fryksända Kliniken kan när som helst uppdatera denna policy. Därför rekommenderas att användaren återbesöker vår nätintegritetspolicy för att ta del av uppdaterad information om hur vi hanterar integriteten för våra webbplats-besökare.

 

Kontakta oss om vår nätintegritetspolicy

I fall att synpunkter, frågeställningar eller klagomål på hur personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende användarens rättigheter föreligger, ska skriftliga synpunkter skickas till personuppgiftsansvarig. Alla klagomål besvaras skriftligen.

Om användaren anser att sina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss kan användaren även vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten.

bottom of page