top of page

GASTRIC BYPASS
                       
                                BY FRYKSÄNDA KLINIKEN

GASTRIC BYPASS är en väl beprövad operationsmetod som har funnits sedan 60 år tillbaka.

Några fakta om operationsmetoden:

 • Viktnedgång lite mer än 30% efter 2 år

 • Väldigt effektiv mot vikt-relaterade sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, höga blodfettvärden och sömnapné.

Risker och biverkningar:

 • Inre bråck eller tarmvred. Denna risk har minskat genom de senaste åren genom att tekniken har anpassats. Ifall att man misstänker tarmvred, måste en operation genomföras för att häva tillståndet eller för att definitivt utesluta det. 

 • Dumping anses vara en effekt av gastric bypass. Många patienter upplever dumping som en värdefull feedback som hjälper att anpassa måltidsrutiner.

 • Blodsockersvängningar kan förekomma. I vanliga fall kan dessa hanteras genom att äta och dricka mera ofta, tugga noggrant och undvika vissa födoämnen.

 • Kroniska buksmärtor är ett bekymmer för ett fåtal patienter. En intensifierad utredning och behandling är då nödvändig. 

Operation:

 • Ingreppet utförs i Stockholm av ett dedikerat team inom behandling av obesitas.

 • Efter operationen stannar man minst en natt, ibland två nätter på sjukhuset innan man får åka hem.

 • Inför operationen rekommenderas rökstopp. Att gå ner i vikt med hjälp av LCD-kost eller läkemedel minskar risken för komplikationer och är därav ett måste.

Uppföljning:

 • Alla patienter följs upp regelbundet i minst två år via Fryksända Kliniken. En längre uppföljning rekommenderas, eftersom långtidsresultaten utfaller bättre då.

 • En tilläggsbehandling med läkemedel kan vara av fördel för att optimera resultaten. Denna diskussion måste tas individuellt utifrån behov och förutsättningarna.

Vill du veta mer? Boka en tid för "Läkarkonsultation Obesitas". Priset för en konsultation är 1300 SEK. Om en behandling av obesitas påbörjas hos oss, ingår denna konsultation. 

bottom of page