top of page
IMG_7349.jpg

GASTRIC BYPASS OPERATION

Gastric bypass operation
Operation av Gastric Bypass

Gastric bypass är en väl beprövad operationsmetod som har funnits sedan 60 år tillbaka. Vid en gastric bypass operation delas magsäcken upp i två separata delar, en liten övre ficka och en större nedre del. Genom att koppla ihop den lilla magsäcken med tunntarmen skaffas en förbikoppling av magsäcken och tolvfingertarmen. 

Några fakta om Gastric Bypass

 • Viktnedgång lite mer än 30% efter 2 år

 • Väldigt effektiv mot viktrelaterade sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, höga blodfettvärden och sömnapné.

 

Risker och biverkningar med Gastric Bypass

 • Inre bråck eller tarmvred. Denna risk har minskat de senaste åren genom att tekniken har anpassats. Ifall att man misstänker tarmvred, måste en operation genomföras för att häva tillståndet eller för att definitivt utesluta det. 

 • Dumping anses vara en effekt av gastric bypass. Många patienter upplever dumping som en värdefull feedback som hjälper att anpassa måltidsrutiner.

 • Blodsockersvängningar kan förekomma. I vanliga fall kan dessa hanteras genom att äta och dricka mera ofta, tugga noggrant och undvika vissa födoämnen.

 • Kroniska buksmärtor är ett bekymmer för ett fåtal patienter. En intensifierad utredning och behandling är då nödvändig. 

 

Operation

 • Ingreppet utförs i Stockholm av ett dedikerat team inom behandling av obesitas.

 • Efter en Gastric bypass operation stannar man minst en natt, ibland två nätter på sjukhuset innan man får åka hem.

 • Inför operationen rekommenderas rökstopp. Att gå ner i vikt med hjälp av LCD-kost eller läkemedel minskar risken för komplikationer och är därav ett måste.

 

Uppföljning efter Gastric Bypass operation

 • Efter en Gastric bypass operation följs patienten upp regelbundet i minst två år via Fryksända Kliniken. En längre uppföljning rekommenderas, eftersom långtidsresultaten utfaller bättre då.

 • En tilläggsbehandling med läkemedel kan vara av fördel för att optimera resultaten. Denna diskussion måste tas individuellt utifrån behov och förutsättningarna.

 

Priset för Gastric bypass är 79.500 SEK

 

Vill du veta mer? Boka en tid för "Läkarkonsultation Obesitas". Priset för en konsultation är 1450 SEK. Om en behandling av obesitas påbörjas hos oss, ingår denna konsultation.

bottom of page