top of page

GASTRIC SLEEVE
                                                       
                                        BY FRYKSÄNDA KLINIKEN

Screenshot_20220905-094432_ibisPaint X.jpg

GASTRIC SLEEVE är en beprövad operationsmetod som beskrevs för första gång i slutet av 90-talet.

Några fakta om operationsmetoden:

  • Viktnedgång på runt 25% efter 2 år

  • Effektiv mot vikt-relaterade sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, höga blodfettvärden och sömnapné.

Risker och biverkningar:

  • Refluxbesvär. En sleeve operation kan leda till besvär med sura uppstötningar och halsbränna. Särskilt i början bör man använda syradämpande medicin, t.ex. Omeprazol eller liknande. Ihållande reflux kan framkalla en inflammation i matstrupen. Ett fåtal patienter utvecklar dock så pass intensiva besvär att en ny operation blir nödvändig.

  • Kroniska buksmärtor är ett bekymmer för ett fåtal patienter. En intensifierad utredning och behandling är då nödvändig. 

  • Dumping och blodsockersvängningar förekommer nästa aldrig efter en gastric sleeve.

Operation:

  • Ingreppet utförs i Stockholm av ett dedikerat team inom behandling av obesitas.

  • Efter operationen stannar man minst en natt, ibland två nätter på sjukhuset innan man får åka hem.

  • Inför operationen rekommenderas rökstopp. Att gå ner i vikt med hjälp av LCD-kost eller läkemedel minskar risken för komplikationer och är därav ett måste.

Uppföljning:

  • Alla patienter följs upp regelbundet i minst två år via Fryksända Kliniken. En längre uppföljning rekommenderas, eftersom långtidsresultaten utfaller bättre då.

  • En tilläggsbehandling med läkemedel kan vara av fördel för att optimera resultaten. Denna diskussion måste tas individuellt utifrån behov och förutsättningar.

Vill du veta mer? Boka en tid för "Läkarkonsultation Obesitas". Priset för en konsultation är 1300 SEK. Om en behandling av obesitas påbörjas hos oss, ingår denna konsultation. 

bottom of page