top of page
spain-3855721_1920.jpg

VACCINATION MOT HEPATIT A OCH B

Både hepatit A och B finns i stora delar av världen. En infektion kan leda till en leverinflammation. I vanliga fall läker en hepatit A infektion ut helt och hållet. En hepatit B infektion däremot klassas inte bara som blodsmitta. Den kan framkalla en kronisk inflammation i levern, leda till levercirros och även levercancer.

Hepatit A förekommer i länder med dålig dricksvattenhygien, men kan potentiellt även smitta från person till person eller via orena livsmedel.

Hepatit B sprids sexuellt eller via blod.

Twinrix är ett avdödat kombinationsvaccin som ger skydd mot både hepatit A och B.

 

Du behöver minst två doser av vaccinet för att erhålla ett skydd inför en resa med helst fyra veckor mellan doserna. Den tredje dosen ska tas 5-12 månader efter den andra dosen. Dos nr 1 ger inget skydd. Efter dos nr 2 är man skyddad mot hepatit A+B i ca ett år. Den tredje dosen skyddar mot hepatit A i 30-40 år och ett livslångt mot hepatit B.

bottom of page