top of page
Vaccination mot hepatit på Fryksända Kliniken

VACCINATION MOT HEPATIT A OCH B

Hepatit A och hepatit B är båda virussjukdomar som påverkar levern. Vaccination mot dessa sjukdomar har visat sig vara effektivt för att förebygga infektioner och minska risken för allvarliga komplikationer. Nedan beskrivs några grundläggande fakta om hepatit A och hepatit B samt fördelar och risker med vaccination.

Hepatit A:
Hepatit A är en virussjukdom som vanligtvis överförs genom kontaminerad mat eller vatten. Symptomen kan inkludera feber, illamående, buksmärtor och gulsot. Infektionen varar vanligtvis några veckor till månader, och de flesta återhämtar sig helt.

Vem kan drabbas av hepatit A?

  • Hepatit A kan drabba människor i alla åldrar, men risken är högre i områden med dålig sanitet och trånga levnadsvillkor.

Hepatit B:
Hepatit B är en allvarligare virussjukdom än hepatit A och kan överföras genom blod, sexuell kontakt eller från mor till barn vid födseln. Infektionen kan vara akut eller bli kronisk, vilket kan leda till allvarliga leverkomplikationer som levercirros eller levercancer.

Vem kan drabbas av hepatit B?

  • Hepatit B kan drabba alla åldrar och grupper, men risken är högre för dem som har oskyddat sex, delar injektionsnålar eller har en infekterad mor.

Biverkningar av vaccination:

  • Mild smärta och rodnad på injektionsstället: Det är den vanligaste biverkningen av hepatit B-vaccination.

  • Feber eller trötthet: Vissa människor kan uppleva milda systemiska biverkningar.

Fördelar med vaccination:

  • Förebyggande av allvarliga sjukdomar: Vaccination ger effektivt skydd mot hepatit A och B och förebygger potentiellt livshotande leverkomplikationer.

  • Skydd för samhället: Genom att vaccinera kan spridningen av viruset minskas, vilket är särskilt viktigt för personer som kan vara i riskzonen.

Twinrix är ett kombinationsvaccin som effektivt ger skydd mot både hepatit A och hepatit B. Vaccinet är avdödat, vilket innebär att det innehåller inaktiverade former av virusen som orsakar hepatit A och B, vilket gör det säkert att administrera.

 

Vaccinationsschema för Twinrix:

För att uppnå ett fullständigt skydd rekommenderas tre doser av Twinrix-vaccinet. Dessa två doser ges med en tidsmarginal på minst fyra veckor mellan varje dos. Efter den andra dosen uppnår man ett initialt skydd mot både hepatit A och B. Det är viktigt att notera att den första dosen inte ger omedelbart skydd; det är först efter den andra dosen som skyddseffekten inträder.

Den tredje dosen av Twinrix-vaccinet bör administreras 5-12 månader efter den andra dosen. Efter att ha genomgått hela vaccinationsprogrammet (tre doser) är man skyddad mot hepatit A och B. Skyddet mot hepatit A varar i 30-40 år, vilket ger långsiktigt skydd mot denna form av hepatit. Å andra sidan ger den livslångt skydd mot hepatit B.

bottom of page