top of page

LÄKARINTYG AVSEENDE
ALKOHOL OCH DROGER

Om du förlorat ditt körkort eller behöver genomgå tester för alkohol och droger för att behålla det, krävs ett intyg som visar på din nykterhet. Detta intyg baseras på observationer och provtagningar under minst sex månader, från ditt första besök, med minst fyra jämnt fördelade provtillfällen under perioden.

Transportstyrelsen kräver ofta att du lämnar urinprov för drogtest enligt deras föreskrifter. Du kommer att få ett brev från Transportstyrelsen som beskriver vilka prover du behöver lämna.

Vid ditt första besök hos oss lägger vi upp en gemensam plan, går genom din sjukdomshistoria, och granskar dina pappren.

Priset varierar mestadels beroende på antalet provtagning som krävs.

Körkort alkohol droger alkolås
bottom of page