top of page

DISTAL GASTRIC BYPASS

Distal gastric bypass

Distal gastric bypass är en operationsmetod som används vid viktuppgång eller utebliven effekt efter en gastric bypass. En distal gastric bypass påminner om en vanlig gastric bypass, men skillnaden är att den bortkopplade tarmdelen förlängs för att främja viktminskning. Detta gör att magsäckens kaloriabsorption minskar och matintaget begränsas, vilket följaktligen leder till viktnedgång.

Några fakta om operationsmetoden

 • Vid ingreppet förflyttas den nedre kopplingen av en befintlig gastric bypass. Den övre kopplingen mellan tunntarmen och magsäcksfickan lämnas orörd.

 • Ingen del av tarmen avlägsnas, men man förlänger tarmdelen som inte kommer i kontakt med maten.

 • Den "aktiva tarmdelen" är åtminstone 400 cm.

 • Effekten av operationen är väldigt individuell. Hos ett flertal patienter triggas viktminskning i gång, andra uppnår viktstabilitet.

 • En tilläggsbehandling med läkemedel kan vara gynnsam.

 

Risker och biverkningar av distal gastric bypass

 • Utveckling av brister. Genom en förkortning av den aktiva tarmen ökar risken för utveckling av vitamin-, kalk- och proteinbrist.

 • Avföringen kan bli lösare. 

 

Operation

 • Ingreppet utförs i Stockholm av ett dedikerat team inom behandling av obesitas.

 • Efter operationen stannar man minst en natt, ibland två nätter på sjukhuset innan man får åka hem.

 • Inför en distal gastric bypass rekommenderas rökstopp. Att gå ner i vikt med hjälp av LCD-kost eller läkemedel minskar risken för komplikationer och är därav ett måste.

 

Uppföljning efter distal gastric bypass

 • Alla patienter följs upp regelbundet i minst fem år via Fryksända Kliniken. En längre uppföljning rekommenderas, eftersom långtidsresultaten utfaller bättre då.

 • En tilläggsbehandling med läkemedel kan vara av fördel för att optimera resultaten. Denna diskussion måste tas individuellt utifrån behov och förutsättningarna.

 

Priset för Distal gastric bypass är 85.000 SEK
 

Vill du veta mer? Boka en tid för "Läkarkonsultation Obesitas". Priset för en konsultation är 1300 SEK. Om en behandling av obesitas påbörjas hos oss, ingår denna konsultation.

bottom of page