DISTAL
GASTRIC BYPASS

                                           BY FRYKSÄNDA KLINIKEN

Screenshot_20220905-102912_ibisPaint X.jpg

DISTAL GASTRIC BYPASS är en operationsmetod som används vid viktuppgång eller utebliven effekt efter en gastric bypass.

Några fakta om operationsmetoden:

 • Vid ingreppet förflyttas den nedre kopplingen av en befintlig gastric bypass. Den övre kopplingen mellan tunntarmen och magsäcksfickan lämnas orörd.

 • Ingen del av tarmen avlägsnas, men man förlängrar den tarmdelen som inte kommer i kontakt med maten.

 • Den "aktiva tarmdelen" är åtminstone 400 cm.

 • Effekten av operationen är väldigt individuell. På en del patienter triggas viktminskning i gång, på andra uppnås viktstabilitet.

 • En tilläggsbehandling med läkemedel kan vara gynnsam.

Risker och biverkningar:

 • Utveckling av brister. Genom en förkortning av den aktiva tarmen ökar risken för utveckling av vitamin-, kalk- och proteinbrist.

 • Avföringen kan bli lösare. 

Operation:

 • Ingreppet utförs i Stockholm av ett dedikerat team inom behandling av obesitas.

 • Efter operationen stannar man minst en natt, ibland två nätter på sjukhuset innan man får åka hem.

 • Inför operationen rekommenderas rökstopp. Att gå ner i vikt med hjälp av LCD-kost eller läkemedel minskar risken för komplikationer och är därav ett måste.

Uppföljning:

 • Alla patienter följs upp regelbundet i minst fem år via Fryksända Kliniken. En längre uppföljning rekommenderas, eftersom långtidsresultaten utfaller bättre då.

 • En tilläggsbehandling med läkemedel kan vara av fördel för att optimera resultaten. Denna diskussion måste tas individuellt utifrån behov och förutsättningarna.

Remiss:

 • Viktreducerande operationer utförs i Sverige inom den offentliga sjukvården.

 • Gärna hjälper vi dig med ett kvalificerat ställningstagande till operation och en remiss till en obesitasenhet nära hemorten. Antalet kliniker som utför denna typ av operation är dock litet.

 

Vill du veta mer? Boka en tid hos oss. Konsultationen är gratis ifall att en behandling påbörjas på Fryksända Kliniken.