top of page

OBESITAS-KIRURGI

Vilken magsäcksoperation passar mig?

 

Hos oss på Fryksända Kliniken finns ett specialiserat och mångsidigt utbud av obesitaskirurgi som består av fyra olika varianter av magsäcksoperationer: Gastric sleeve, Gastric bypass, Distal gastric bypass och Sleeve bypass. Dessa fyra operationsmetoder är samtliga välbeprövade operationer som visat sig vara exceptionellt framgångsrika vid viktnedgång.

Att välja operationsmetod är ett stort beslut som kräver professionell utvärdering. Valet av magsäcksoperation måste baseras på dina individuella behov, överviktsrelaterade sjukdomar, tidigare behandlingar och dina målsättningar. För att få svar på vilken operationsmetod som är specifikt optimal för dig som patient krävs därmed en konsultation med oss på Fryksända Kliniken. På så vis kan vi tillsammans komma fram till vilken magsäcksoperation som passar dig och din livsstil bäst, samtidigt som du får möjlighet att få svar på eventuella funderingar eller bekymmer gällande proceduren. 

 

Efter en magsäcksoperation fortsätter vi att följa upp alla våra patienter. Vår standard är att uppföljning sker i minst två år efter en utförd operation. Vid distal gastric bypass eller sleeve bypass (SASI) följer vi däremot upp patienter i minst fem år. Vänligen notera att det kan tillkomma ytterligare kostnader för utredningar och provtagningar vid uppföljning av behandling.

 

På Fryksända Kliniken kan vi hjälpa till med att ordna en viktreducerande operation (Gastric sleeve eller Gastric bypass) inom den offentliga vården. Operationen utförs i sådana fall i Stockholm med kort väntetid och du behöver inte bekosta den. Ring oss gärna för kostnadsfri rådgivning och mer information kring offentligt finansierade magsäcksoperationer.

 

Om du är intresserad av att få mer information om för- och nackdelar med de olika operationsmetoderna rekommenderar vi att du bokar en tid för en "Läkarkonsultation Obesitas". Priset för en konsultation är 1450 SEK. Om du väljer att inleda en behandling för obesitas hos oss, ingår kostnaden för denna konsultation.

Logo Medical Finance.png
bottom of page