OBESITAS

Obesitas är en kronisk progressiv sjukdom och måste omhändertas seriöst, långsiktigt och kontinuerligt.

Varje BMI-steg över 27 minskar livstiden. Följdsjukdomar som högt blodtryck, diabetes, höga blodfettvärden, fettlever, sömnapné, led- och ryggbesvär påverkar hälsan, leder till sjukskrivning och minskar livskvalitén. Kvinnor lider ibland av PCOS, män kan drabbas av en nedsatt fertilitet.

Samtidigt är obesitas en i högsta grad stigmatiserad sjukdom. Våra patienter plågas ofta av skuldkänslor och anser att sjukdomen är enbart självförvållad. Den bakomliggande orsaken är dock i verkligheten komplex och multifaktoriell. Vår ambition är att ge dig en bättre förståelse för din sjukdom, att bli bemött som du förtjänar och att inleda en långsiktig behandling.

Vill du ta reda på vilka behandlingsmetoder som är aktuella i ditt fall? Bedömningen måste göras individuellt utifrån dina förutsättningar, ditt behov och dina önskemål. Boka en tid för en konsultation på plats eller ett digitalt möte. Konsultationen är gratis för patienter som genomgår sin överviktsbehandling på Fryksända Kliniken.

Vi erbjuder olika behandlingsmetoder - som ibland kombineras med varandra.