top of page

OBESITAS

Obesitas är en kronisk progressiv sjukdom och måste omhändertas seriöst, långsiktigt och kontinuerligt.

Varje BMI-steg över 27 minskar livstiden. Följdsjukdomar som högt blodtryck, diabetes, höga blodfettvärden, fettlever, sömnapné, led- och ryggbesvär påverkar hälsan, leder till sjukskrivning och minskar livskvalitén. Kvinnor lider ibland av PCOS, män kan drabbas av en nedsatt fertilitet.

Samtidigt är obesitas en i högsta grad stigmatiserad sjukdom. Våra patienter plågas ofta av skuldkänslor och anser att sjukdomen är enbart självförvållad. Den bakomliggande orsaken är dock i verkligheten komplex och multifaktoriell. Vår ambition är att ge dig en bättre förståelse för din sjukdom, att bli bemött som du förtjänar och att inleda en långsiktig behandling. Och tack vare vårt digitala vårdprogram "Virtual Care Suite" har vi lyckats att optimera uppföljningen och omhändertagandet. Vi kallar det: Obesitas 2.0 

Utöver det tar vi även hand om patienter som har besvär eller funderingar efter en viktreducerande operation: viktuppgång, halsbränna, blodsockersvängningar, buksmärta. 

Vill du ta reda på vilka behandlingsmetoder som är aktuella i ditt fall? Bedömningen måste göras individuellt utifrån dina förutsättningar, ditt behov och dina önskemål. Boka en tid "Läkarkonsultation Obesitas" på plats eller ett digitalt möte. Priset är 1300 SEK. Konsultationen är dock gratis för patienter som påbörjar sin behandling på Fryksända Kliniken - oavsett typ av behandling.

Vi erbjuder olika behandlingsmetoder - som ibland kombineras med varandra. 

bottom of page