top of page

OBESITAS BEHANDLING

Obesitas, eller fetma som det oftast kallas, är en allvarlig och progressiv sjukdom som kräver ett seriöst, långsiktigt och kontinuerligt omhändertagande. Varje BMI-steg över 27 minskar livslängden och påverkar hälsan negativt. Följdsjukdomar för obesitas kan vara högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter, fettlever, sömnapné, led- och ryggbesvär, samt fertilitetsproblem. Dessa biverkningar försämrar ofta livskvaliteten och kan leda till sjukskrivning.

 

Tyvärr är obesitas även starkt stigmatiserad, vilket ofta resulterar i skuldkänslor hos patienterna. Fryksända Kliniken vill ge dig en bättre förståelse för sjukdomen och erbjuda en långsiktig behandling för obesitas. Vår målsättning är att vara en hjälpande hand för våra kunder att ta det första steget mot ett hälsosammare liv. Då vi är väl införstådda med stigmatiseringen av obesitas arbetar vi även aktivt för att skapa en inkluderande och stödjande miljö där du som kund ska känna dig så trygg som möjligt. Genom vårt digitala vårdprogram "Virtual Care Suite" kan vi dessutom optimera uppföljningen och omhändertagandet av eventuella behandlingseffekter. Vi kallar det Obesitas 2.0.

 

Förutom att hantera obesitas, har vi på Fryksända Klinken även kompetensen att behandla och ta hand om patienter som upplever problem efter en viktreducerande operation eller behandling, såsom viktuppgång, halsbränna, blodsockersvängningar och buksmärta. 


På Fryksända Kliniken erbjuder vi behandling för obesitas på flera plan. Vill du veta vilka behandlingsalternativ som är lämpliga för dig? Vi genomför en individuell bedömning som är skräddarsydd utifrån dina förutsättningar, behov och önskemål. Boka en "Läkarkonsultation Obesitas" antingen på plats eller genom ett digitalt möte. Priset är 1300 SEK, men konsultationen är gratis för patienter som därefter påbörjar sin behandling på Fryksända Kliniken, oavsett vilken typ av behandling de väljer.

Let's talk about weight

Välkommen till vårt online-evenemang med

Dr. Stephan Axer

Specialist inom behandling av obesitas

Onsdag, 4 oktober 2023, kl18.00

Vi kommer prata om följande ämnen:

  • Övervikt - varför drabbas just du?

  • Obesitas, en kronisk sjukdom

  • Behandling av övervikt och obesitas

  • #SlutaDömaMig - Övervikt är inte ditt fel

 

Dr. Stephan Axer
bottom of page