top of page
Girl child and a doll lie in bed suffer from chickenpox, funny photo with chickenpox, top

VACCINATION MOT VATTKOPPOR

Vattkoppor är en mycket vanlig infektionssjukdom som orsakas av ett virus, det s.k. Varicella zoster viruset. De vanligaste symtomen är feber och vätskefyllda blåsor som kliar. Dessa är ofta besvärliga, och ju äldre du är desto svårare blir sjukdomsförloppet.

 

Men sjukdomen brukar läka av sig själv. Viruset finns dock kvar i kroppen och kan i ett senare skede orsaka bältros.

Vattkoppor hos vuxna kan orsaka lunginflammation. Är immunförsvaret nedsatt, finns det risk för hjärnhinneinflammation.

Varivax är ett levande försvagat vaccin mot vattkoppor innehållande varicellavirus. Vid vaccination med Varivax följer vi dessa rekommendationer:

 

Man borde få två doser Varivax för att säkerställa optimalt skydd mot vattkoppor.

 

Barn mellan 12 månader och 12 år:

Två doser med minst en månad mellanrum

 

Från 13 års ålder:

Två doser med 4-8 veckor mellanrum.

bottom of page