top of page
Vaccination mot vattkoppor på Fryksända Kliniken

VACCINATION MOT VATTKOPPOR

Vattkoppor är en smittsam virussjukdom som orsakas av varicella-zosterviruset. Sjukdomen karakteriseras av kliande hudutslag och feber. Vanligtvis är vattkoppor en sjukdom som drabbar barn, men den kan också påverka vuxna. Det är en sjukdom som oftast är mild hos barn, men den kan vara allvarligare hos vuxna och personer med nedsatt immunförsvar.

Fördelarna med att vaccinera sig mot vattkoppor inkluderar:

  • Förebyggande av sjukdom: Vaccinationen skyddar mot vattkoppor och kan förhindra att man insjuknar i sjukdomen.

  • Minskat svårighetsgrad av sjukdomen: För de som trots vaccination blir sjuka tenderar sjukdomen att vara mildare och med färre komplikationer än om man inte är vaccinerad.

  • Förebyggande av komplikationer: Vattkoppor kan ibland leda till allvarliga komplikationer som lunginflammation eller infektioner i huden. Vaccination kan minska risken för dessa komplikationer.

Trots fördelarna finns det några risker och biverkningar med vaccination mot vattkoppor:

  • Lokala reaktioner: Det kan uppstå rodnad, svullnad eller smärta vid injektionsstället.

  • Feber: En liten andel av vaccinerade personer kan få feber som en biverkning.

  • Allergiska reaktioner: Allvarliga allergiska reaktioner är mycket sällsynta, men det finns alltid en liten risk.

Vaccination rekommenderas generellt sett för de flesta människor, men det kan finnas undantag för personer med vissa hälsotillstånd. Gravida kvinnor bör undvika vaccination, och personer med nedsatt immunförsvar kan behöva individuell rådgivning.

Varivax är ett levande försvagat vaccin som syftar till att skydda mot vattkoppor genom att innehålla varicellaviruset. Vaccinet följer specifika rekommendationer för administration, vilka varierar beroende på ålder. Här är riktlinjerna för Varivax-vaccination:

Ålder: Barn mellan 12 månader och 12 år

Dosering: Två doser av Varivax krävs för att säkerställa optimalt skydd mot vattkoppor.

Tidsintervall mellan doser: Dessa två doser bör administreras med minst en månad mellan varje dos.

Ålder: Från 13 års ålder och uppåt

Dosering: Även för personer från 13 års ålder och uppåt krävs två doser av Varivax för att uppnå fullständigt skydd mot vattkoppor.

Tidsintervall mellan doser: I detta fall bör doserna ges med ett tidsintervall på 4-8 veckor.

bottom of page