Passion ledde oss här
Vi som jobbar på Fryksända Kliniken
Screenshot_20210728-225801_WhatsApp.jpg

Stephan Axer, specialist inom kirurgi

Stephan är specialist inom kirurgi sedan 2005, utbildad i Tyskland, flyttade till Torsby 2008 och jobbar sedan dess inom Region Värmland.

Under de senaste 14 år har Stephan framförallt sysslat med titthålskirurgi på Sjukhus Torsby - med fokus på övervikts-, gall- och bråckkirurgi.

Sedan 6 år tillbaka är Stephan ansvarig på obesitasenheten, har utfört flera hundra överviktsoperationer och publicerat vetenskapliga artiklar som handlade bland annat om nya tekniker, förbättrad insulinkänslighet efter överviktskirurgi och sena effekter av dessa ingrepp.

I början av juni 2022 har han avslutat sitt doktorandprojekt på universitet i Örebro med titeln: "Revisional bariatric surgery - more than a moral obligation".

 

NJ.jpg

Nathalie är legitimerad dietist sedan 2011 då hon tog examen vid Göteborgs universitet. 
 
Hon har arbetat inom specialistvård, primärvård och psykiatri, samt har vidareutbildat sig inom idrottsnutrition i Umeå. Hon arbetar för tillfället som dietist på Torsby sjukhus. 
 
Utöver sitt arbete inom sjukvården har hon varit gruppträningsinstruktör och hållit föreläsningar för diverse organisationer inom kost och hälsa. 

Nathalie Johansson, dietist