top of page
Passion ledde oss här

Vi som jobbar på Fryksända Kliniken

Dr. Stephan Axer

Dr. Stephan Axer
Specialist inom kirurgi

Stephan är specialist inom kirurgi sedan 2005, utbildad i Tyskland, flyttade till Torsby 2008 och jobbar sedan dess inom Region Värmland.

Under de senaste 14 åren har Stephan framförallt sysslat med titthålskirurgi på Torsby Sjukhus med fokus på övervikts-, gall- och bråckkirurgi.

Stephan har utfört flera hundra överviktsoperationer och publicerat vetenskapliga artiklar som handlade bland annat om nya tekniker, förbättrad insulinkänslighet efter överviktskirurgi och sena effekter av dessa ingrepp. 

I början av juni 2022 har han avslutat sitt doktorandprojekt på universitet i Örebro med titeln: "Revisional bariatric surgery - more than a moral obligation".

Dr. Jan Claussen

Dr. Jan Claussen
Specialist inom ortopedi

Innan Jan flyttade med sin familj till Torsby år 2007, hade han redan hunnit jobba i Tyskland, Schweiz och England.
 
På den tiden var han nästan färdigutbildad kirurg. I samarbete med överläkaren Odd Kleppenes upptäckte Jan att ortopedin var hans kall. Hela sin utbildning som ortoped har han genomgått i Sverige.

 

Sedan många år tillbaka är Jan medicinskt ansvarig överläkare och sektionschef på ortopedin på Torsby Sjukhus. Hans fokusområde är höft- och knäprotesoperation. Men med en bred och mångårig erfarenhet som specialist tar Jan hand om i princip alla ortopediska sjukdomar - från diagnos till behandling och uppföljning.

Nathalie Johansson - Dietist på Fryksända Kliniken

Nathalie Johansson
Dietist

Nathalie är legitimerad dietist sedan 2011 då hon tog examen vid Göteborgs universitet.  

 

Hon har arbetat inom specialistvård, primärvård och psykiatri, samt har vidareutbildat sig inom idrottsnutrition i Umeå och arbetar för tillfället som dietist på Torsby sjukhus.  

 

Utöver sitt arbete inom sjukvården har hon varit gruppträningsinstruktör och hållit föreläsningar för diverse organisationer inom kost och hälsa. 

bottom of page