top of page

TBE-VACCINATION

TBE är en virussjukdom som sprids via fästingar och orsaker en  inflammation av hjärnan - ett mycket alvarligt tillstånd. Det finns inget botemedel, men du kan vaccinera dig. 

Vaccinet FSME-immun är ett inaktiverat antigen som ges mot fästningsburet encefalitvirus och används för aktiv immunisering mot TBE.

Den första dosen ges när som helst under året.

 

Andra dosen: mellan 1 till 3 månader efter första dosen.

Tredje dosen: 5-12 månader efter andra dosen

3 år efter den tredje dosen planeras en ytterligare vaccination. Sedan gäller det att upprätthålla skyddet med en vaccination var 5:e år (över 60 år rekommenderas påfyllnad var 3:e år).

OBS: Är man över 50 år, behövs det en ytterligare dos efter andra vaccinationen, alltså 4 vaccinationstillfällen under första året.

bottom of page