top of page
TBE vaccination på Fryksända Kliniken

TBE-VACCINATION

TBE, eller Tick-Borne Encephalitis, är en virussjukdom som sprids genom fästingbett. Här är några aspekter om TBE:

Fördelar med vaccination mot TBE:

 • Skydd mot allvarlig sjukdom: TBE kan orsaka en allvarlig inflammation i hjärnan (encefalit), vilket kan leda till långvariga och potentiellt livshotande konsekvenser. Det finns inget botemedel för TBE. Vaccination ger ett effektivt skydd mot denna allvarliga sjukdom.

 • Minskar risken för långvariga effekter: Personer som överlever TBE kan uppleva långvariga neurologiska problem. Vaccination minskar risken för dessa långvariga effekter och förbättrar chanserna till fullständig återhämtning.

 • Förebyggande åtgärd: Eftersom TBE överförs genom fästingbett, är vaccination en viktig förebyggande åtgärd för personer som bor eller vistas i områden där TBE-viruset är vanligt förekommande.

 • Samhällsekonomiska fördelar: Vaccination minskar de ekonomiska kostnaderna för sjukvården genom att minska antalet allvarliga fall och de långsiktiga konsekvenserna av TBE.

Biverkningar av TBE-vaccination:

 • Lokala reaktioner: En del personer kan uppleva lindriga och övergående reaktioner vid injektionsstället, såsom rodnad eller svullnad.

 • Allergiska reaktioner: I sällsynta fall kan personer vara allergiska mot något ämne i vaccinet och uppleva en allergisk reaktion. Det är dock mycket ovanligt.

 • Allvarliga biverkningar: Allvarliga biverkningar är extremt sällsynta, men de kan inkludera neurologiska komplikationer. Risken för dessa allvarliga biverkningar anses vanligtvis vara mycket lägre än risken för allvarlig TBE-sjukdom.

Vem kan drabbas av TBE:

 • Personer som vistas i riskområden: De som bor eller reser till områden där TBE-viruset är vanligt förekommande är i riskzonen.

 • Utomhusentusiaster: Människor som ägnar sig åt utomhusaktiviteter såsom vandring, camping eller jakt i riskområden är mer utsatta för fästingbett och därmed TBE.

 • Arbetsgrupper: Personer som arbetar utomhus, särskilt inom skogsbruk eller jordbruk, kan vara i riskzonen för TBE-infektion.

Vaccinationsschema:

 1. Första dosen: Denna kan administreras när som helst under året. Det innebär att personer kan starta vaccinationen vid ett lämpligt tillfälle baserat på deras individuella schema och behov.

 2. Andra dosen: Den ges mellan 1 till 3 månader efter den första dosen. Detta skapar en snabb uppföljning för att säkerställa att immunförsvaret börjar bygga upp ett starkt och effektivt skydd mot TBE.

 3. Tredje dosen: Den administreras 5-12 månader efter den andra dosen. Denna tidsram möjliggör en optimal boost av immunförsvaret för att stärka och förlänga det erhållna skyddet.

 4. Ytterligare vaccination efter 3 år: Tre år efter den tredje dosen planeras en extra vaccination. Detta är en strategi för att förnya och förstärka immunförsvaret för att bibehålla ett långsiktigt skydd mot TBE.

 5. Regelbundna påfyllnader: Efter den första treårsperioden rekommenderas att upprätthålla skyddet genom att ta en vaccination var 5:e år. För personer över 60 år rekommenderas påfyllnad var 3:e år. Detta regelbundna schema syftar till att skydda individen mot TBE under en längre tidsperiod.

 

OBS: Särskilda riktlinjer för personer över 50 år: Om en individ är över 50 år, krävs det en extra dos efter den andra vaccinationen, vilket innebär att det totalt blir 4 vaccinationstillfällen under det första året. 

bottom of page