top of page

SLEEVE BYPASS

Sleeve bypass eller SASI

SLEEVE BYPASS eller SASI är en relativt ny operationsmetod som kombinerar vissa effekter av en sleeve med en gastric bypass. Operationen kan utföras som första ingrepp, alternativt på patienter som tidigare har genomgått en sleeve-operation och upplever att den viktminskande effekten har uteblivit eller avtagit.

Några fakta om operationsmetoden:

 • Vid ingreppet utförs en vanlig gastric sleeve.

 • Sedan görs en koppling mellan tunntarmen och sleeven.

 • Den övervägande delen av maten lämnar sleeven genom den nya kopplingen till tunntarmen, en del lämnar sleeven den naturliga vägen genom nedre magmunnen till tolvfingertarmen.

Risker och biverkningar:

 • Refluxbesvär. En sleeve-operation innebär risk för sura uppstötningar och halsbränna. Den ytterligare kopplingen mellan tunntarm och sleeven verkar ha en skyddande effekt mot reflux.

 • Kopplingen mellan tunntarm och sleeve kan leda till s.k. "gallreflux". Gallsyra kommer i kontakt med magsäcken, irriterar slemhinnan och framkallar magkatarr. I dessa fall blir det eventuellt nödvändigt att lägga till en ytterligare koppling på tunntarmsnivån vid ett senare tillfälle.

 • Dumping och blodsockersvängningar. Dessa besvär förekommer mera sällan efter sleeve bypass jämfört med gastric bypass. Att äta sakta, tugga noggrant och hålla sig till fasta måltidsrutiner är viktiga faktorer som bidrar till att undvika dumping och blodsockersvängningar.

Operation:

 • Ingreppet utförs i Stockholm av ett dedikerat team inom behandling av obesitas.

 • Efter operationen stannar man minst en natt, ibland två nätter på sjukhuset innan man får åka hem.

 • Inför operationen rekommenderas rökstopp. Att gå ner i vikt med hjälp av LCD-kost eller läkemedel minskar risken för komplikationer och är därav ett måste.

Uppföljning:

 • Alla patienter följs upp regelbundet i minst fem år via Fryksända Kliniken. En längre uppföljning rekommenderas, eftersom långtidsresultaten utfaller bättre då.

 • En tilläggsbehandling med läkemedel kan vara av fördel för att optimera resultaten. Denna diskussion måste tas individuellt utifrån behov och förutsättningarna.

Priset för en Sleeve Bypass eller SASI är 85.000 SEK


Vill du veta mer? Boka en tid för "Läkarkonsultation Obesitas". Priset för en konsultation är 1300 SEK. Om en behandling av obesitas påbörjas hos oss, ingår denna konsultation.

bottom of page