HÄLSOKONTROLL

Tanken med en årlig hälsokontroll är givetvis att upptäcka riskfaktorer för ohälsa i god tid, initiera förebyggande åtgärder,  planera en vidare utredning och påbörja en behandling i fall att det behövs.

På Fryksända Kliniken vid Skidtunneln i Torsby erbjuder vi olika hälsoundersökningar:

"Brons"-Paket

 1. Kost och motion

 2. Kroppskonstitution (body composition - en mätning av andel fett, muskler och bukfett)

 3. Blodstatus x 8 (lever, njure, elektrolyter, anemi, järnstatus, sköldkörtel, kolesterol och triglyceride, diabetes)

 4. Hjärtkärl-status (undersökning, blodtrycksmätning)

Pris: 1290 SEK

 "Silver"-Paket

 1. Sömn och stress

 2. Kost och motion

 3. Kroppskonstitution (body composition - en mätning av andel fett, muskler och bukfett)

 4. Blodstatus x 8 (lever, njure, elektrolyter, anemi, järnstatus, sköldkörtel, kolesterol och triglyceride, diabetes)

 5. Mätning av insulinkänslighet (nedsatt insulinkänslighet är ett tidigt tecken på uppseglande diabetes)

 6. Hjärtkärl-status (undersökning, blodtrycksmätning)

 7. Fullständig undersökning inklusive hudkostym

Pris: 1990 SEK

"Guld"-Paket

 1. Sömn och stress

 2. Kost och motion

 3. Kroppskonstitution (body composition - en mätning av andel fett, muskler och bukfett)

 4. Blodstatus x 9 (lever, njure, elektrolyter, anemi, järnstatus, sköldkörtel, kolesterol och triglyceride, diabetes, vitaminstatus)

 5. Mätning av insulinkänslighet (nedsatt insulinkänslighet är ett tidigt tecken på uppseglande diabetes)

 6. Hjärtkärl-status (undersökning, blodtrycksmätning)

 7. Astma-screening

 8. Fullständig undersökning inklusive hudkostym

Pris: 2790 SEK

"Platina"-Paket

 1. Sömn och stress

 2. Kost och motion

 3. Kroppskonstitution (body composition - en mätning av andel fett, muskler och bukfett)

 4. Blodstatus x 9 (lever, njure, elektrolyter, anemi, järnstatus, sköldkörtel, kolesterol och triglyceride, diabetes, vitaminstatus)

 5. Mätning av insulinkänslighet (nedsatt insulinkänslighet är ett tidigt tecken på uppseglande diabetes)

 6. Hjärtkärl-status (undersökning, blodtrycksmätning)

 7. Astma-screening

 8. Fullständig undersökning inklusive hudkostym

 9. BODY DNA-test för livskvalitet  - Dina gener påverkar hur du reagerar på olika kostformer och träning. Rätt kost och träning kan hjälpa dig att uppnå optimal kroppsfunktion, närma en sund vikt, minska risken för sjukdomar och främja den allmänna hälsan. Olika genvariationer bidrar till individuella skillnader i hur vi reagerar på olika sorters träning och näringsämnen i maten. Grunden till optimal kosthållning och träning är att anpassa dem efter dina unika behov.
  I detta test analyseras några av de främsta generna som idag är kända för att kunna påverka hur vår kropp reagerar på kost och träning.
  Med DNA-testet BODY får du värdefull kunskap om dina genetiska förutsättningar och hur du bäst anpassar din kost, träning och livsstil.

Pris: 3990 SEK