top of page

OMSTART EFTER GASTRIC BYPASS

"I, therefore, believe that denying or severely limiting revisional metabolic/bariatric surgery is a denial of the precepts of our discipline and an abandonment of the underprivileged population who has placed its trust and future in our hands. Revisional metabolic/bariatric surgery is a moral obligation."

Prof Henry Buchwald, 2015

Viktuppgång efter gastric bypass

Viktuppgång efter gastric bypass.

Att viktkurvan pekar uppåt några år efter en gastric bypass är inte ovanligt.

Du är alltså absolut inte ensam om det! Och, det är inte ditt fel.

Läs mer om olika behandlingsmöjligheter vid viktuppgång efter gastric bypass.

>>>

Din specialist inom behandling av övervikt och obesitas är

Dr. Stephan Axer.

"Trots mer än 60 års erfarenhet med gastric bypass är denna behandlingsmetod förknippad med en del bekymmer för några patienter.

Viktuppgång efter en gastric bypass är egentligen bara ett bevis för att övervikt är en kronisk sjukdom. Det är inget "misslyckande", inget nederlag, utan bara ett kvitto på att behandlingen måste fortsätta.

Buksmärta, låga blodsockervärden, näringsbrist - dessa besvär kan och måste hanteras. 

Låt oss prata om ditt behov och dina förutsättningar. "
 

Stephan Axer Specialist inom behandling av övervikt och obesitas

GLP1-LÄKEMEDEL

Läkemedel som Wegovy, Saxenda eller Ozempic är effektiva efter gastric bypass

ANVÄNDS SOM 

spruta eller tablett

En läkemedelsbehandling efter gastric bypass är inte bara effektiv i viktminskande syfte. Det blir även mycket lättare att hantera låga blodsockervärden efter måltiderna. En regelbunden uppföljning och coachning av en dietist är essentiell. Därav erbjuder vi denna behandling enbart i kombination med en kontinuerlig dietistrådgivning.

Fästpunkt 1
bottom of page