top of page

UTREDNING AV
SKÖLDKÖRTELN

Sköldkörteln är ett viktigt hormonproducerande organ i kroppen.

Över- eller underfunktion kan ha allvarliga konsekvenser avseende välmående, prestationsförmåga och viktutveckling.

 

Tidiga symptom av en nedsatt produktion av sköldkörtelhormon är:

 • Trötthet

 • Depression

 • Känsla att det är något fel med kroppen. Den fungerar inte som vanligt.​

Klassiska symtom kommer i ett senare skede:

 • Långsam puls

 • Torr hud

 • Förstoppningstendens

 • Uttalad trötthet

 • Håravfall 

 • Frusenhet

 • Viktuppgång

Har man däremot en överfunktion av sköldkörteln kan följande symtom vara vägledande:

 • Trötthet

 • Hjärtklappning

 • Nervositet

 • Viktnedgång

 • Svaghet

 • Tendens till diarré

Om du känner igen dessa symtom borde man påbörja en utredning av sköldkörteln.

Boka ett provpaket som ska tas i första hand. Så snart svaret har anlänt, kallar vi dig till ett besök på Fryksända Kliniken.

För dig som bara vill följa upp sina sköldkörtelprover och som kan hantera provsvaren på egen hand, finns det möjlighet att bara boka ett provtagningstillfälle. Analysresultaten lämnas i det fallet via brev, digitalt eller telefonledes.

bottom of page