top of page

INFORMATION OM OBESITAS BEHANDLING

Let's talk about weight

Välkommen till vårt online-evenemang med

Dr. Stephan Axer

Specialist inom behandling av obesitas

Onsdag, 25 oktober 2023, kl18.00

Vi kommer prata om följande ämnen:

  • Övervikt - varför drabbas just du?

  • Obesitas, en kronisk sjukdom

  • Behandling av övervikt och obesitas

  • #SlutaDömaMig - Övervikt är inte ditt fel

 

Dr. Stephan Axer
bottom of page