top of page
Läkare med filer

FRYKSÄNDA KLINIKEN ÄR EN PRIVAT VÅRDGIVARE SOM ERBJUDER HÖGKVALITATIV MEDICINSK VÅRD OCH PERSONLIG SERVICE. VI ÄR EN PÅLITLIG SAMHÄLLSPARTNER OCH EN LEDANDE AKTÖR INOM VÅRDEN I REGIONEN.

HOS OSS FINNER DU ETT BRETT UTBUD AV MEDICINSKA TJÄNSTER, INKLUSIVE SPECIALISTKONSULTATIONER, DIAGNOSTISKA TESTER, VACCINATIONER, DIETISTCOACHNING OCH HÄLSOFRÄMJANDE AKTIVITETER.

 

FRYKSÄNDA KLINIKEN HAR AVTAL MED FÖRSÄKRINGSBOLAG INOM OMRÅDEN KIRURGI OCH ORTOPEDI. VÅR KIRURGISKA SEKTION SAMARBETAR MED CK KIRURGKLINIKEN I STOCKHOLM FÖR ATT ERBJUDA ETT BRETT SPEKTRUM AV KIRURGISKA INGREPP. VI ÄR ÄVEN EXPERTER INOM BEHANDLING AV ÖVERVIKT OCH OBESITAS, ANVÄNDER OSS AV DEN NYASTE GENERATIONEN AV LÄKEMEDEL, OCH UTFÖR GASTRIC BYPASS, GASTRIC SLEEVE OCH RE-OPERATIONER EFTER TIDIGARE OBSISTASKIRURGI. PATIENTER FRÅN HELA SVERIGE ÄR VARMT VÄLKOMNA.

 

EFTERSOM VI INTE HAR NÅGOT AVTAL MED DEN OFFENTLIGA VÅRDEN, MÅSTE ALLA BEHANDLINGAR BETALAS PRIVAT. 

ÄR DU I BEHOV AV AKUT VÅRD? TA KONTAKT MED 1177 VÅRDGUIDEN ELLER RING 112.

Kardiologi
Läkemedel mot övervikt
Kirurgi
Viktreducerande operation
Buksmärta
Intyg till transportstyrelsen
TBE vaccination Fryksända Kliniken
Check-up
bottom of page