VACCINATION MOT 
BÄLTROS

Bältros orsakas av samma virus som vattkoppor, nämligen Varizella zoster. Viruset stannar kvar i kroppen för resten av livet efter genomgången infektion med vattkoppor. Har man ett nedsatt immunförsvar, kan viruset bli aktivt igen: Du får bältros. Intressant nog är de flesta som får bältros är fullt friska. Så vem som helst kan drabbas.

Bortsett från blåsor som torkar och försvinner efter en till två veckor, har många patienter ont i trakten där blåsorna sitter. Smärtor kan vara ihållande och besvärliga.

Har man bältros, kan man smitta andra som i sin tur får vattkoppor då. Två olika vaccinationer står till förfogande:

ZOSTAVAX

1650 SEK

Zostavax är ett levande försvagat vaccin mot herpes zoster, bältros och hjälper även mot den obehagliga komplikationen "postherpetisk neuralgi", alltså smärta i området där blåsorna har uppstått. Det är godkänt för personer som är 50 år och äldre, men ska inte ges vid nedsatt immunförsvar.

 

Effektiviteten anses ligger på mer än 50%.

 

Enbart en vaccination behövs.

SHINGRIX

2250 SEK

SHINGRIX består av ett antigen. Det är indicerat för skydd mot herpes zoster och relaterade komplikationer, som postherpetisk neuralgi, hos vuxna över 50 år, men även för yngre vuxna över 18 år med ökad risk för bältros. Shingrix får användas hos patienter med nedsatt immunförsvar. 

Effektiviteten ligger över 90%.

Två vaccinationer behövs,  helst med 2 månaders mellanrum.