top of page
VAccination mot bältros på Fryksända Kliniken

VACCINATION MOT 
BÄLTROS

Bältros, även känt som herpes zoster, är en sjukdom som orsakas av det samma virus som vattkoppor, varicella-zoster-viruset. Efter att en person har haft vattkoppor, kan viruset ligga vilande i nervceller och återaktiveras senare i livet, vilket leder till bältros.

Fördelar med vaccination mot bältros:

  • Förebyggande av sjukdom: Vaccinationen mot bältros syftar till att minska risken för att utveckla sjukdomen och därmed lindra symtom.

  • Minskad svårighetsgrad: För de som trots allt drabbas av bältros efter att ha blivit vaccinerade, tenderar sjukdomen att vara mindre allvarlig och följderna mildare.

  • Förhindra postherpetisk neuralgi: Vaccinationen har visat sig minska risken för postherpetisk neuralgi, en komplikation av bältros som innebär ihållande smärta efter att utslagen har läkt.


Risker med bältros:

  • Smärta och obehag: Bältros kan orsaka intensiv smärta, klåda och obehag. För vissa personer kan detta påverka livskvaliteten allvarligt.

  • Postherpetisk neuralgi: En av de allvarligaste komplikationerna av bältros är postherpetisk neuralgi, vilket innebär långvarig smärta som kvarstår efter att utslagen har försvunnit.

  • Ökad risk för komplikationer: Äldre vuxna och personer med nedsatt immunförsvar har en ökad risk för komplikationer som lunginflammation och andra allvarliga problem.

Vem kan drabbas av bältros:

  • Personer som haft vattkoppor: Eftersom bältros orsakas av samma virus som vattkoppor, är personer som har haft vattkoppor i riskzonen.

  • Äldre vuxna: Risken för bältros ökar med åldern, särskilt efter 50 års ålder.

  • Personer över 18 år med nedsatt immunförsvar: Individer med svagt immunförsvar, till exempel de som genomgår cancerbehandling, organtransplantation eller tar immunosuppressiva läkemedel, har en högre risk.

  • Stress och andra faktorer: Stress och andra faktorer som kan påverka immunsystemet kan öka risken för bältros.

Vaccination med Shingrix är ett effektivt sätt att minska risken för bältros och dess komplikationer, särskilt hos personer med ökad sårbarhet. Studier gjorda på Shingrix visar över 90% skyddseffekt mot bältros. Två vaccinationer behövs med två månaders mellanrum för att uppnå optimalt skydd.

bottom of page