top of page

VACCINATION MOT 
BÄLTROS

Bältros orsakas av samma virus som vattkoppor, nämligen Varizella zoster. Viruset stannar kvar i kroppen för resten av livet efter genomgången infektion med vattkoppor. Har man ett nedsatt immunförsvar, kan viruset bli aktivt igen: Du får bältros. Intressant nog är de flesta som får bältros fullt friska. Så vem som helst kan drabbas.

Bortsett från blåsor som torkar och försvinner efter en till två veckor, har många patienter ont i trakten där blåsorna sitter. Smärtor kan vara ihållande och besvärliga.

Har man bältros, kan man smitta andra som i sin tur får vattkoppor då.

SHINGRIX

2250 SEK

SHINGRIX består av ett antigen. Det är indicerat för skydd mot herpes zoster och relaterade komplikationer, som postherpetisk neuralgi, hos vuxna över 50 år, men även för yngre vuxna över 18 år med ökad risk för bältros. Shingrix får användas hos patienter med nedsatt immunförsvar. 

Effektiviteten ligger över 90%.

Två vaccinationer behövs,  helst med 2 månaders mellanrum.

bottom of page