top of page

VIRTUAL CARE SUITE

Virtual Care Suite är en digital plattform som är ett värdefullt komplement  vid behandling av övervikt och obesitas. Många terapiförsök fallerar genom en bristande uppföljning. Virtual Care Suite underlättar omhändertagandet och utvärderingen av behandlingseffekter genom att vara en direkt länk mellan dig som patient och vår klinik, Fryksända Kliniken.

Virtual Care Suite är tänkt för dig som...

  • vill gå ner vikt med hjälp av dietistcoachning

  • behandlas med läkemedel, t.ex. Saxenda eller Ozempic

  • har blivit opererad för sin övervikt och vill förbättra uppföljningen

Vad säger våra patienter?

  • "Äntligen känner jag mig inte ensam i min kamp mot övervikt."

  • "Att ha ögonen på sig ger mig en extra kick!"

  • "Så skönt att jag har fått bättre koll på min kropp."

  • "Tack vare Virtual Care Suite kunde jag fokusera på att bygga upp muskler."

  • "Väl investerade pengar. För lite mer än 10 kronor per dag 100% mer säkerhet."

bottom of page