top of page

Vilka resultat kan du förvänta dig av en "Allurion Gastric Balloon"?

Övervikt är en kronisk sjukdom. Var och en som tidigare har försökt att banta och att hålla den uppnådda vikten vet precis vad det handlar om: Vikten vill smyga sig tillbaka så snart de gamla rutiner tar över igen.

En behandling med en magballong är ett verktyg som ska användas med omtanke. Under behandlingstiden måste du lära dig att känna efter hur det är "att vara mätt". Bli kompis med din kropp igen, och ännu viktigare: Kom överens med din magsäck.

Genom att hungerkänslan är dämpad och din magsäck kommer säga ifrån sig i fall att du "överäter" har du möjlighet att fokusera på sunda rutinerna, små måltidsportioner och en anpassad livsstil med regelbunden motion.

Är du kandidat för en ballongbehandling?

 • BMI över 27

 • Ingen tidigare överviktsoperation

 • Maximalt motiverad att klara av behandlingen

 • Över 18 år

Ballongen är en optimal behandling för dig​​

 • som behöver en "jump start" för viktnedgång

 • som väntar på en annan operation, t.ex. ryggkirurgi, knä- eller höftprotes, bråckoperation, där viktminskning är en förutsättning

 • som inte kan få överviktskirurgi

 • som inte vill genomgå överviktskirurgi

Vilka viktresultat förväntas:

 • Förvänta dig att gå ner mellan 10 och 15% av din kroppsvikt under de första 4 månaderna

 • Efter 12 månader (alltså 8 månader efter att ballongen har gått av spontant) har man en kvarstående viktnedgång på drygt 11%

Vill du läsa några forskningsartiklar kring detta?

 • The Efficacy and Safety of a Procedureless Gastric Balloon for Weight Loss: a Systematic Review and Meta-Analysis (Läs publikationen här)

 • The Procedureless Elipse Gastric Balloon Program: Multicenter Experience in 1770 Consecutive Patients (Läs publikationen här)

Vad händer efter behandlingen?

Ballongen lämnar din kropp efter ca: 16 veckor. Fram till dess måste du ha etablerat en ny livsstil med motion, regelbundna måltider och minskat alkoholintag. 

Givetvis kommer vi att hjälpa dig med detta, och det är faktiskt den viktigaste uppgiften som vi har. Tillsammans med din dietist utvecklar du så småningom dina rutiner som du kan hålla fast vid även i ett senare skede.

bottom of page