top of page

Hur fungerar "Allurion Gastric Balloon"?

Den här ballongen, tidigare känt som "Elipseballong", är en speciellt framtagen mjuk ballong som placeras i magsäcken med hjålp av en röntgenundersökning. Med andra ord: Man behöver ingen operation, ingen magsäcksundersökning med kamera (gastroskopi) eller narkos.

Genom att ballongen tar upp plats i magsäcken minskar hungerkänslan vilket i sin tur hjälper dig att äta mer regelbundet och små portioner.

  • Förlora vikt under en begränsad tid.

  • Ät mindre, men känn dig mätt.

  • Upplev mindre matsug och effekten av att maten stannar längre i magsäcken.

Efter ungefär 4 månader tömmer sig vätskan som ballongen är fylld med och ballongen går av den naturliga vägen med avföringen. De flesta patienter läggar inte märke till att detta händer. Ett fåtal patienter kräks upp den tomma ballongen efter att den har tömt sig. Som sagt, det är sällsynt att detta sker och hittills har man inte beskrivit några negativa konsekvenser av detta.

Mer än 70.000 patienter på världsbasis redan har behandlats med Allurions Gastric Balloon och fått uppleva att ballongen har givit en möjlighet att komma i gång med sunda måltidsrutiner och en rejäl livsstilförändring.

 

 

Hur placeras ballongen?

 

  • Inläggning av ballongen tar ungefär 20 minuter och utförs av en erfaren överviktskirurg

  • Man sväljer en kapsel som är kopplad till en tunn plastslang med en klunk vatten. Kapseln innehåller ballongen.

  • Innan ballongen fylls med vätska (koksaltlösning) utförs en röntgenundersökning för att säkerställa att ballongen ligger i magsäcken.

  • När ballongen är fylld med vätska, tar man en röntgenbild till för att åter igen kolla ballongens position.

  • Sedan avlägsnas den lilla plastslangen och proceduren är avslutad.

bottom of page