top of page

Under den första veckan kan man ha följande besvär:

  • Illamående

  • Kräkningar

  • Magsmärta

Dessa är dock i vanliga fall av lindrig karaktär och förbättras när du anpassar dina måltidsrutiner. Genom ett tajt samarbete med vår dietist kan man i vanliga fall klura ut en lösning och besvären försvinner efter några dagar. 

Precis som alla andra behandlingar som utförs inom sjukvården (oavsett om man tänker på läkemedel, en undersökning eller en operation) innebär även en behandling med en magballong vissa risker som måste beaktas. Som vanligt behövs en avvägning mellan effekter och risker - denna avvägning måste vi göra tillsammans.

En väsentlig aspekt får man dock inte glömma: Övervikt innebär alltid en ökad risk för komplikationer t.ex. vid en operation för gallstenar eller om man ådrar sig en bruten fot som måste behandlas med gips. Skillnaden är att man blir väldigt medveten om risker och eventuella komplikationer så snart man börjar en behandling - i det här fallet med en magballong.

I en studie på 1770 patienter som publicerades i tidskriften "Obesity Surgery" april 2020 beskrevs följande komplikationer:

Behov för borttagning av ballongen 2.9%

Tidig tömning 0.6%

Spontan överfyllnad 0.2%

Förflyttning av ballongen till tunntarmen 0.2%

Bukspottkörtelinflammation 0.1%

Perforation av magsäcken 0.06% (1/1770)

Sammantagit ligger risken för en mycket allvarlig händelse under 0.2%, dvs att färre än 2 av 1000 patienter drabbas.

bottom of page